ફોર્ડ મોટર અને મહિન્દ્રા એન્ડ મહિન્દ્રા વચ્ચે બ્રેકઅપ

36

ફોર્ડ ભારતમાં પોતાના સ્વતંત્ર સંચાલનને ચાલુ રાખશે

વર્ષના પહેલા જ દિવસે ઑટો સેક્ટરથી દિલ તોડનારા સમાચાર સામે આવી રહૃાા છે. અમેરિકાની પ્રમુખ ઑટો નિર્માતા ફૉર્ડ મોટર કંપનીએ શુક્રવારના કહૃાું કે, તેણે ભારતની મહિન્દ્રા એન્ડ મહિન્દ્રા સાથેના પોતાના પહેલાના જાહેર કરેલા ઑટો જોઇન્ટ વેન્ચરને રદ્દ કરવાનો નિર્ણય કર્યો છે. કંપની ભારતમાં પોતાના સ્વતંત્ર સંચાલનને ચાલું રાખશે. ફૉર્ડે કહૃાું છે કે બંને કંપનીઓએ નિર્ણય કર્યો છે કે તે પોતાના સંબંધિત કંપનીઓની વચ્ચે પહેલાથી જાહેર ઑટોમોટિવ સંયુક્ત સાહસને કાર્યરત નહીં કરે.

ફૉર્ડ મોટર કંપનીએ એક નિવેદનમાં કહૃાું છે કે બંને કંપનીઓએ ઑક્ટોબર ૨૦૧૯માં આ સંબંધમાં એક નિશ્ર્ચિત કરાર કર્યો હતો, જેનો સમયગાળો ૩૧ ડિસેમ્બર ૨૦૨૦ના ખત્મ થયો. કંપનીએ કહૃાું કે છેલ્લા ૧૫ મહિના દરમિયાન મહામારીના કારણે વૈશ્ર્વિક આર્થિક અને વ્યાવસાયિક સ્થિતિઓમાં પાયાના બદલાવોના કારણે નિર્ણય કરવામાં આવ્યો છે. આવામાં ફૉર્ડ અને મહિન્દ્રાએ પોતાની મૂડી ફાળવણીની પ્રાથમિકતાઓને ફરીથી નક્કી કરી.

ફૉર્ડે આગળ કહૃાું કે, ભારતમાં સ્વતંત્ર સંચાલન ચાલું રહેશે. અમેરિકાની કાર કંપનીએ સાથે જ કહૃાું છે કે, મહિન્દ્રાની સાથે તેના જોઇન્ટ પ્રોજેક્ટ ચાલું રહેશે. એટલે કે મહિન્દ્રા કૉન્ટ્રાક્ટ મેન્યુફેક્ચિંરગ કરાર અંતર્ગત ફૉર્ડ માટે કારો બનાવતી રહેશે. મહિન્દ્રા એન્ડ મહિન્દ્રાએ કહૃાું છે કે, આ નિર્ણયની તેના પ્રોડક્ટ પ્લાન પર કોઈ અસર નહીં પડે.